Novinky

   

Posledné stretnutie v roku 2018

     Srdečne vás pozývame na tradičné mikulášske stretnutie na Chate Oravice  http://www.chataoravice.eu/

Stretnutie sa uskutoční v dňoch 30. novembra až 2. decembra 2018. Čaká nás krásne posedenie a príjemný personál.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese palcekovia@palcekovia.sk , alebo telefonicky na tel. č.: 0907986930.

Počet miest je obmedzený. Veľmi sa na vás tešíme a dúfame,  že  tento rok padne  rekord v počte zúčastnených.

 


Návšteva Európskeho parlamentu

V dňoch 8. až 10. októbra 2018 navštívila  na základe pozvania poslancov Európskeho parlamentu 10 členná skupina Palčekov, pod vedením predsedu Juraja Poláka, Brusel. Stretnutie zorganizovali europoslanci – za Slovensko Jana Žitňanská, za Poľsko a Bulharsko Marek Plur a Peter Koumroumbashev. Hlavnou témou diskusie s poslancami  boli práva ľudí nízkeho vzrastu ako aj debata o možnosti vytvorenia európskej platformy, ktorá by združovala organizácie jednotlivých členských štátov.  Na podujatie boli pozvaní zástupcovia Európskej Komisie, zástupcovia European Disability Forum (združenie zoskupujúce organizácie podporujúce práva ľudí so zdravotným postihnutím so sídlom  v Bruseli) a zástupcovia združení ľudí nízkeho vzrastu zo Slovenska, Poľska a Bulharska.   Veľká vďaka za zorganizovanie a úspešný priebeh stretnutia patrí pani Jane Žitňanskej a jej spolupracovníkom.  Stretnutie vytvorilo nádej na intenzívnejšiu medzinárodnú spoluprácu a účastníci položili základy na vytvorenie medzinárodnej platformy, ktorá bude zastupovať záujmy ľudí s nízkym vzrastom.

 

 


Ďakujeme všetkým účastníkom  i sponzorom stretnutia Palčekov v Bojniciach v Hlbokom v dňoch 30. augusta až 2. septembra za vytvorenie neskutočnej atmosféry.

PALČEKOVIA HLBOKÉ PRI BOJNICIACH

 

Fotodokumentáciu z Bojníc nájdete v časti stretnutia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.