2 % Pre Palčekov

Milí priatelia,

opäť je tu čas daňových priznaní a naše OZ Palčekovia sa uchádza o Vašu priazeň v podobe poukázania 2% z daní.

Veríme, že Palčekovia sú skvelou voľbou a aktivitou i výsledkami sme Vás presvedčili, že finančné prostriedky budú opäť správne použité pri tvorbe a realizácii stretnutí, programov a odmien pre všetky deti, či nevyhnutnej administratíve s tým súvisiacej.

Budeme radi, ak s touto výzvou a zároveň prosbou oslovíte aj svojich blízkych, známych a kamarátov, ktorí nám určite viac či menej fandia.

Vopred ďakujeme a tešíme sa na všetky naše stretnutia!