MENU

ORGANIZÁCIE ZDRUŽUJÚCE ĽUDÍ NÍZKEHO VZRASTU V ZAHRANIČÍ

 české združenie

www.ospalecek.cz

  bulharské združenie

lpbulgaria.org

anglická organizácia

restricted growth association

írska organizácia

Little people of ireland

    americká organizácia

Little people of america

    francúzska organizácia

ASSO

 austrálska organizácia

Short statured people of Australia

 španielská organizácia

Fundación ALPE Acondroplasia

    kosovská organizácia

Little people of Kosova

    novozélendská organizácia

Little people of New Zealand

ORGANIZÁCIE ZDRUŽUJÚCE ĽUDÍ NÍZKEHO VZRASTU V ZAHRANIČÍ

register achondroplázie ČR a SR

ODKAZ

blog o technických pomôckach pre Palčekov

www.ipalecek.cz

grafy o achondroplázii

ODKAZ

achondroplázia na wikipédii

ODKAZ

schodíky

ODKAZ

Vykonávacie rozhodnutie komisie o označovaní lieku „Modifikovaný rekombinantný ľudský natriuretický peptid typu C“ ako lieku na ojedinelé ochorenia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 141/2000

ODKAZ