Dnes je skvelý deň

Milí Palčekovia !!!

S hrdosťou a nesmiernou radosťou Vám oznamujem, že dnes parlament Slovenskej republiky schválil novelu zákona Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, kde v prílohe č.4 sa nám podarilo implementovať dve dôležité zmeny:

1. zrušila sa výšková hranica 120cm – doteraz kto mal viacej ako120 cm mal veľké problémy získať invalidný dôchodok,

2. podarilo sa nám Achondropláziu a podobné dysplázie presunúť medzi diagnózy s ťažkým postihom čo znamená, že každý Palček má nárok na plný invalidný dôchodok a to už na základe diagnózy.

Na tomto sme pracovali viac ako 11 rokov, ale nakoniec sa to podarilo a som veľmi šťastný. Tento zákon by mal nadobúdať platnosť od 1.7.2023. Všetci, čo už majú dôchodky čiastočné, im bude do dvoch rokov prepočítaný na plný a dostanú ho spätne od 1.7.2023.

Ďakujem Janka Hurayová za neuveriteľnú pomoc a podporu a hlavne Jane Žitňanskej, ktorá to zaviedla do praxe.

S pozdravom,

Juraj Polák