Palček Tatranská Lomnica

V dňoch 1. až 4. septembra 2022 sa uskutočnilo tradičné stretnutie nášho občianskeho združenia Palčekovia, tentoraz v hoteli Tatranec v Tatranskej Lomnici.  Zúčastnilo sa ho viac ako stovka ľudí. Do svojich radov sme prijali 6 nových rodín. Program bol pestrý a veríme, že počas štyroch dní sa nikto nenudil.

Vo štvrtok v popoludňajších hodinách sa začali postupne schádzať všetci prihlásení, podvečer pricestovali aj priatelia troch českých rodín. Po ubytovaní a chutnej večeri sme sa presunuli k ohníku, kde sa priatelia po ročnej prestávke postretávali, zoznámili sa s novými rodinami a podebatovali o všetkom možnom. Oheň sa udržiaval veľký, nakoľko teplomer prudko klesal.   

V piatok ráno sme sa zobudili do sviežeho rána, teplomer ukazoval +7°C. Značná časť rodičov s deťmi sa odhodlala zúčastniť rannej rozcvičky, nás lenivejších pri tom zobudili rezkou hudbou. Po raňajkách začal prvý oficiálny program – florbalový turnaj. Deti boli rozdelené do viacerých skupín, ktoré medzi sebou za búrlivého povzbudzovania divákmi odohrali zápasy.

V poobedňajšom čase sme sa stretli s paraolympionikmi a motivátormi z programu „Sme si rovní“ s Veronikou Vašinovou a Mgr. Marekom Machatom. Po prednáške sme využili priestor na diskusiu a pod ich odborným dohľadom si aj vyskúšali disciplíny petang a boccu.

Pred večerou psychológ Mgr. Alexander Tomeček nás vzdelával, ale aj pobavil humornými príkladmi zo života na tému „Ako vytvoriť psychickú odolnosť u detí“. Jeho cenné rady mohli využiť veľkí i malí, starší i mladší do konca celého pobytu. 

Po večeri sme sa opäť väčšina stretli pri vatre, čo bolo nevyhnutné, nakoľko teplota vzduchu prudko klesala. Druhý večer sme vydržali v družnej zábave dlhšie, rozchádzali sme sa okolo polnoci.

Sobotu ráno sme zahájili deň opäť veselou rozcvičkou.

Po raňajkách sa uskutočnili preteky na upravených palčekovských bicykloch „Palček Tour – Tatranská Lomnica 2022“. Deti/súťažiaci boli rozdelení do viacerých kategórií zväčša podľa veku a výkonnosti. Absolvovali vytýčenú trasu bez problémov a boli ocenení unikátnou medailou. Okruh prešli aj naši dospelí palčekovia, pričom jazdu na upravenom bicykli si vyskúšali štafetovo i niektorí zdraví rodičia a veru riadne sa zapotili.  Všetci máme stále veľkú radosť zo svojich bicyklov, nahrádzajú nám nohy a projekt „Palčekovia na bicykloch“ plní i naďalej svoj účel.

Po pretekoch sa deti, ale aj rodičia zrelaxovali, niektorí až zničili, na trampolina jumpingu, ktorý viedol Samuel Piskura z Pro Workout Gym Prešov.

O tom, že naše deti sú mimoriadne talentované sme sa mali možnosť presvedčiť na „Palčekovskej talent show“. Okrem našich detí vystúpili aj mladí hudobníci skupín Bandik a Sunny Band pod vedením Barbory Comendand. Po vystúpení sa rozprúdila tanečná zábava.

A večer do noci opäť ohník, pri ktorom sa opekali rôzne dobroty.

Dalo by sa očakávať, že posledné ráno pred rozlúčkou bude smutné, aj by to asi tak bolo, ak by nás nepobavila bruchovravecká komediálna show Srandy Bandy. S aktívnou pomocou detí a rodičov vykúzlili čarovnú atmosféru a na záver nás všetkých roztancovali.

K záveru ešte jedna dobrá správa. Na budúcoročné stretnutie nemusíme čakať celý rok, ale stretneme sa už o 10 mesiacov, nakoľko termín presúvame na začiatok júla 2023.

Sponzori:

Nadácia GRANVIA

Psychologie pro praxi s.r.o. – Mgr. Alexander Tomeček

SME SI ROVNÍ – Veronika Vašinová, Mgr. Marek Machata

SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.

Pro Workout Gym Prešov – Samuel Piskura

Hrad Hier – Dušan Janovský

McDonald´s Prievidza

TREBAXX – účtovnícke služby

LUNYS, s.r.o

Generali Poisťovňa

Kartón.sk, s.r.o.

Komatop, s.r.o.

Whatever studio – Bc. Vladislav Leškovský

SUNNY BAND a Bandik – pod vedením Barbora Comendant

p. Angelika Trojčáková – šikovnica v ručných prácach

p. Erika Mayerová  – jogínka a aktívna dôchodkyňa s najväčším srdcom

p. Zlatica Amrichová

p. Martin Fejerčák