Mikuláš 2019

Už po 6. krát chata Oravice hostila Palčekov. Účasť bola veľká, až sme museli využiť kapacity blízkeho Kempingu. Program sa niesol v duchu mikulášskych tradícií, ako aj stavania vianočného stromčeka.