10. výročie organizácie

Palčekovský cyklokemp
Po nedobrovoľnej prestávke sa slovenskí Palčekovia stretli na Palčekovskom cyklokempe. Cyklokemp sa uskutočnil v peknom horskom prostredí Prašník Dúbrava v okrese Piešťany, počas víkendu 27. až 29.8. 2021. Prišlo nás viac ako 100.
V piatok poobede sme sa ako býva zvykom privítali, niektorí aj zoznámili. Čata cyklomechanikov z našich radov sa venovala kompletizácii nových bicyklov.
Aby sme deň využili čo najefektívnejšie ranostajovia mali možnosť v sobotu i v nedeľu ráno rozhýbať sa od 7,00 na rannej rozcvičke, čo využilo nemálo rodičov s deťmi. Po raňajkách začal náročný celodenný sobotňajší program. Začalo sa s tímovými aktivitami pre deti aj rodičov, kde sme všetkých zaškolili do pravidiel cestnej premávky. Hlavne deti ukázali svoje zručnosti tvorivosť i vedomosti. Po obede nasledoval krátky oddych a potom nastal ten moment, hlavný bod programu celého stretnutia, Oslava 10. výročia vzniku Združenia Palčekovia. Slávnostne sme si pripili na zdravie Palčekov a predseda združenia Juraj Polák sa nám prihovoril. Následne sme ochutnali palčekovské výročné torty a prišiel ďalší kľúčový bod stretnutia – Slávnostné odovzdávanie nových bicyklov všetkým Palčekom. A nové bicykle bolo potrebné hneď vyskúšať na rodičmi pripravenom detskom ihrisku, kde naše deti predviedli cyklistické zručnosti a znalosti dopravných predpisov. Nasledovala spanilá jazda a staršie deti okúsili aj okolitú prírodu na svojej cyklovychádzke. Neskutočná radosť detí z nových bicyklov bola odmenou všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa projekt s bicyklami podaril. Večer prišla na rad aj kultúra, vystúpenie hudobnej skupiny Bufet. V dobrej nálade a v družných debatách sme pokračovali celý večer, a niektorí vytrvalci až takmer do skorého rána.
V nedeľu doobeda prebehli ešte súbežne dve podujatia, divadielko pre deti a odborná prednáška a beseda s odborníkmi na liečbu achondroplázie z Masarykovej univerzity v Brne s MUDr. Martinom Pešlom, Ph.D, RNDr. Pavlom Krejčím, Ph.D a a tiež s našim hosťom s Doc. MUDr. Ľudmilou Košťálovou, CSc. Z detskej endokrinologickej ambulancie v Bratislave.

A na koniec už len poďakovanie všetkým zúčastneným za vytvorenie neskutočnej atmosféry.
Môžeme konštatovať, že tohtoročné stretnutie sa naozaj vydarilo, dokonca i počasie, ktoré malo byť podľa predpovede nepriaznivé, nám vyšlo v ústrety. Škoda len, že na kúpanie to už nebolo a nemohli sme využiť pripravený bazén. Deti mali mimoriadne nabitý program a veríme, že nikto sa nenudil. Svedčia o tom aj fotografie zo stretnutia, ktoré nájdete tu
v galérii.
Už teraz sa tešíme na naše najbližšie stretnutie plánované na Mikuláša.

Palčekovský cyklokemp podporili:
Nadácia SPP
Milk Agro Prešov
Esko s.r.o. Plavecký Štvrtok
Ovocinárske družstvo BONUM
Slovenská Chránená Dielňa
Nadácia Granvia podporila projekt Palčekovia na bicykloch – vďaka nej
sme mohli dať vyrobiť prispôsobené bicykle pre všetkých Palčekov v
združení.