1. stretnutie – Banská Štiavnica, Počúvadlo – fotogaléria