Návšteva Európskeho parlamentu 2018

V dňoch 8. až 10. októbra 2018 navštívila  na základe pozvania poslancov Európskeho parlamentu 10 členná skupina Palčekov, pod vedením predsedu Juraja Poláka, Brusel. Stretnutie zorganizovali europoslanci – za Slovensko Jana Žitňanská, za Poľsko a Bulharsko Marek Plur a Peter Koumroumbashev. Hlavnou témou diskusie s poslancami boli práva ľudí nízkeho vzrastu ako aj debata o možnosti vytvorenia európskej platformy, ktorá by združovala organizácie jednotlivých členských štátov.  Na podujatie boli pozvaní zástupcovia Európskej Komisie, zástupcovia European Disability Forum (združenie zoskupujúce organizácie podporujúce práva ľudí so zdravotným postihnutím so sídlom  v Bruseli) a zástupcovia združení ľudí nízkeho vzrastu zo Slovenska, Poľska a Bulharska.   Veľká vďaka za zorganizovanie a úspešný priebeh stretnutia patrí pani Jane Žitňanskej a jej spolupracovníkom.  Stretnutie vytvorilo nádej na intenzívnejšiu medzinárodnú spoluprácu a účastníci položili základy na vytvorenie medzinárodnej platformy, ktorá bude zastupovať záujmy ľudí s nízkym vzrastom.